Taoist

วันเกิดพระภูมิเจ้าที่ วันมังกรเงยหน้า

วันเกิดพระภูมิเจ้าที่ วันมังกรเงยหน้า 二月初二

วันเกิดพระภูมิเจ้าที่ (ตี่จู๊เอี๊ย) และวันมังกรเงยหน้า วันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติจีนเป็นวันมังกรเงยเหน้าและวันเทวะสมภพภูมิเทวดา “ฝูเต๋อะเจิ้งเสิน” หรือ “ถู่ตี้กง” เป็นวันสมภพแห่งดิน พระภูมิเจ้าที่คนจีนเชื้อสายไทยจะรู้จักในนาม ตี่จู๊เอี๊ย หรือ โถวตี้เอี๊ย ที่ประเทศจีนจะมีการก่อสร้างศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้าน แทบทุกตรอกซอกซอยร้านค้าหรือหน้าประตูบ้านล้วนบูชาพระภูมิเทวดา โดยผู้ศรัทธาจะนิยมเรียกท่านว่า “ฝูเต๋อะเจิ้งเสิน” แปลว่า เทพผู้เที่ยงแท้แห่งคุณธรรมและความสุข เป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองให้ความร่มเย็นเป็นสุขในท้องถิ่นหรือบ้านเรือน เพื่อให้เข้าออกบ้านเรือนได้รับความคุ้มครองปลอดภัย ในวันสมภพของเทพภูมิเทวดานี้ชาวจีนจะถวายบูชาเรียกว่า “หน่วนโซ่ว 暖壽” ถ้าจัดเป็นงานใหญ่เรียกว่า “ถู่ตี้ฮุ่ย 土地會” โดยทุกคนในบ้านจะจุดธูปไหว้สักการะพระภูมิเทวดาที่ศาลเจ้า มีการแสดงมหรสพ จุดประทัดถวายเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดพระภูมิเทวดา ในวันคล้ายวันเทวะสมภพนี้ถือเป็น วันกระตุ้นพลังงานธาตุดิน ธาตุมั่งคั่งในบ้าน หรือสถานที่ธุรกิจ ดังนั้นชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนสมควรไหว้ตี่จู๊เอี๊ยะในบ้านโดยใช้หลักที่ว่า ควรไหว้ผุ้ใหญ่ในบ้านก่อนไปไหว้ผุ้ใหญ่นอกบ้าน คติความเชื่อว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเทวสมภพก็เนื่องจากในผังก่อนฟ้า ปากว้า(八卦) ถือว่าเลข 2 เป็นเลข ปฐพีหรือพลังธาตุดิน วันขึ้น 2 ค่ำเดือน 2 จึงถือว่าเป็นเลขสูงสุดของพลังธาตุดินที่แรงที่สุดของปี จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการไหว้บูชาเจ้าที่ ปฐพีธาตุดินตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จีน พระภูมิเทวดาฝูเต๋อเจิ้งเสิน 福德正神. …

วันเกิดพระภูมิเจ้าที่ วันมังกรเงยหน้า 二月初二 Read More »

เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก 狐仙

เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก (หูเซียน – 狐仙)

เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก : หูเซียน 狐仙 จากเขาหลงหู่ซาน ต้นกำเนิดศาสนาเต๋า เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก หรือ หูเซียน 狐仙 คือเทพนารีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเซียนโดยปรมาจารย์จางเทียนซือรุ่นที่ 30 และเป็นธรรมบาลขององค์เทียนซือ ศาลเจ้าเซียนจิ้งจอก 狐仙堂 ประดิษฐานภายในอารามเทียนซือเขาหลงหู่ซาน ท่านทรงคุ้มครองผู้ที่บูชาให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยม ด้านความรักคู่ครอง และท่านยังเป็นเทพีผู้พิทักษ์ทรัพย์สินเงินทอง ขอลาภลอย กวักทรัพย์เรียกเงิน เลื่อนยศและตำแหน่งหน้าที่การงาน ปัจจุบันมีศาลเจ้าแม่เซียนจิ้งจอก ที่อารามไท่เสวียนก้วน มูลนิธิเต๋าธรรมะสยาม ใกล้วัดไร่ขิง จ.นครปฐม บทความ เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก จาก มูลนิธิเต๋าธรรมะสยาม องค์กลางคือปรมาจารย์จางเทียนซือองค์ที่ 1 องค์ด้านขวามือคือปรมาจารย์จางเทียนซือองค์ที่ 30 ผู้ช่วยเหลือภูติจิ้งจอกจากการลงโทษจากสวรรค์ องค์ด้านซ้ายมือคือปรมาจารย์จางเทียนซือองค์ที่ 44 ผู้สั่งให้สร้างรูปเคารพและศาลเซียนจิ้งจอกภายในอารามเต๋าที่ภูเขาหลงหู่ซาน เซียนจิ้งจอก 靈狐大仙 “หลิงหูต้าเซียน” เป็นเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงในการขอพรเรื่องดวงความรัก ชีวิตคู่และเรื่องขอลาภลอยเสี่ยงโชค โดยท่านอาจารย์อวี๋โหลซานได้อัญเชิญผงธูปมาจากศาลเจ้าต้นกำเนิดเขาหลงหู่ซาน สำนักเทียนซือฝู่เมื่อปี 2020 นำมาประดิษฐานไว้ ณ อารามไท่เสวียนก้วนชั้นหนึ่ง ตำหนักด้านข้าง  เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก มีวันเทวะสมภพทุกวันที่ 26 เดือน 3 ตามมปฏิทินจันทรคติจีน …

เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก (หูเซียน – 狐仙) Read More »

อารามไท่เสวียนก้วน

อารามไท่เสวียนก้วน มูลนิธิเต๋าธรรมะสยาม

อารามไท่เสวียนก้วน มูลนิธิเต๋าธรรมะสยาม อารามเต๋าแห่งแรกของประเทศไทย อารามไท่เสวียนก้วน คือ ศาสนสถานของศาสนาเต๋าแห่งแรกในประเทศไทย โดย “ไท่เสวียน” เป็นชื่อตำแหน่งของปรมาจารย์จางเทียนซือซึ่งเป็นประธานในอาราม ภายในอารามประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าสายจีนโดยมีกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ทางศาสนาเต๋าและประกอบพิธีกรรมโดยนักพรตนิกายเจิ้งอีที่ผ่านพิธีโซ่วลู่รับรองจากวัดหลงหู่ซานประเทศจีน อารามเต๋าไท่เสวียนก้วน มูลนิธิเต๋าธรรมะสยาม ได้เปิดอารามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 22:00 – 24:00 น. (ฤกษ์จื่อ) โดยตั้งอยู่ ณ.อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อารามตั้งอยู่ในชัยภูมิน้ำแปดทิศ กลางเกาะลัดอีแท่น ใกล้วัดไร่ขิง เปิดให้สาธุชนเข้าสักการะได้ทุกวันในเวลา 8:30 – 18:00 น. ผู้ที่เข้าสักการะจะได้รับการแนะนำ ดูแล และสอนการขอพรปรมาจารย์ศาสนาเต๋าและเทพเจ้าทุกพระองค์โดยนักพรตนิกายเจิ้งอีที่อาราม นอกจากนี้ท่านที่ประสงค์ทำพิธีทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีจุดตะเกียงขอพรเทพเจ้า พิธีเปิดขุมทรัพย์ ในแบบฉบับศาสนาเต๋าที่มีพิธีกรรมที่ซับซ้อนและสมบูรณ์แบบ สามารถสอบถามนักพรตในอารามเพื่อประกอบพิธีกรรมให้ได้ อารามไท่เสวียนก้วนได้เกิดขึ้นจาก นักพรต“อวี๋โหลซาน” หรือ “อาจารย์ใหญ่แห่งอารามไท่เสวียนก้วน” ที่ท่านได้เดินทางทั่วประเทศจีน ฮ่องกง และ ไต้หวัน นำความรู้และทรัพยากรทางศาสนาเต๋ามายังประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้โดยความร่วมมือกับนักพรตเต๋าในประเทศไทยและลูกศิษย์ในศาสนาเต๋า จึงทำให้อารามไท่เสวียนก้วนเป็นอารามเต๋าที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงและเป็นอารามเต๋าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อารามไท่เสวียนก้วนยังมีกิจกรรมการสอนและเผยแพร่ความรู้ศาสนาเต๋า อภิปรัชญาจีน และวิชาพยากรณ์จีน เช่น วิชาอี้จิง …

อารามไท่เสวียนก้วน มูลนิธิเต๋าธรรมะสยาม Read More »

10 Taoist Precepts

ศีล 10 ข้อของผู้บำเพ็ญเต๋า

ศีล 10 ข้อของผู้บำเพ็ญเต๋า ผู้นับถือศาสนาเต๋า (10 Taoist Precepts) ศาสนาเต๋า เป็น 1 ใน 5 ศาสนาที่ได้รับการยอมรับจากประเทศจีนและไต้หวัน ศาสนาเต๋ากำเนิดขึ้นราวศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช โดยสอนให้ดำเนินชีวิตของตนให้สอดคล้องกับวัฏจักรของธรรมชาติตามคัมภีร์อี้จิง ปัจจุบันศาสนาเต๋าได้แบ่งเป็น 2 นิกายหลัก คือนิกายเจิ้งอี และ นิกายฉวนเจิน โดยใช้หนังสือ “เต๋าเต๋อจิง” ของเล่าจื้อและคัมภีร์จวงจื้อเป็นคัมภีร์หลักประจำศาสนา ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักของศาสนาเต๋าคือนักพรตเต๋า ซึ่งมีข้อประพฤติปฏิบัติ ซึ่งอาจมีความแตกต่างบ้างในแต่ละสำนัก แต่ข้อปฏิบัติเหล่านี้คือ ศีล 10 ข้อของผู้บำเพ็ญเต๋า เพื่อช่วยตักเตือนให้ละเว้นจากความชั่ว 10 ประการ ศีลข้อ 1 : รู้กตัญญู มีเมตตา เคารพผู้อาวุโส อาจารย์ รักสามัคคีดูแลคนในตระกูล ศีลข้อ2 : ไม่ลักทรัพย์ ไม่สมรู้ร่วมคิดกับโจร ไม่ทำลายของที่เป็นประโยชน์แก่ตนหรือมหาชนศีลข้อ3: ไม่เป็นคนชั่วร้าย ไม่ฆ่าสัตว์ หรือทรมานสัตว์หรือสิ่งอื่นเพื่อเพิ่มอรรถรส พึงปฏิบัติเจริญเมตตา คิดถึงผู้อื่นศีลข้อ 4 …

ศีล 10 ข้อของผู้บำเพ็ญเต๋า Read More »