มหาเทพ HariHara

มหาเทพ หริหะรา HariHara ศิวะนารายณ์ วัดพิพัฒน์มงคล

มหาเทพ HariHara 1

มหาเทพหริหระ Harihara ศิวะนารายณ์

มหาเทพของฮินดูมี 3 พระองค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์และพระพรหม ที่ประเทศอินเดียการบูชาองค์มหาเทพนิยมบูชาเพียง 2 พระองค์คือ พระศิวะ และพระนารายณ์ ผู้ศรัทธาที่เคารพในพระศิวะมหาเทพเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ คือไศวะนิกาย ส่วนผู้ศรัทธาในพระวิษณุนารายณ์มหาเทพ คือ ลัทธิไวษณพนิกาย 

พระหริหระ (Harihara : हरिहर) เป็นอวตารของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ 2 พระองค์ในศาสนาฮินดู พระหริคือพระนามของมหาเทพวิษณุเทพ และ พระหระคือพระนามของมหาเทพศิวะเจ้า การรวมพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 2 พระองค์เข้าด้วยกันจึงเป็นมหาเทพสูงสุดของผู้ที่เคารพทั้งในนิกายไวษณพนิกายและไศวะนิกาย

ประวัติมหาเทพหริหระ เทพเจ้าผู้ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย วัดพิพัฒน์มงคล สุโขทัย

วัดพิพัฒน์มงคล ตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ได้รับการปฏิสังขรณ์จากหลวงพ่อพระครูวรคุณประยุต พระอาจารย์พิพัฒน์มงคล เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้สร้างถาวรวัตถุจำนวนมากให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาโดยใช้ศิลปะโบราณทรงไทยล้านนาและศิลปะพม่า หนึ่งในวิหารล้านนาในวัดพิพัฒน์มงคล มีการประดิษฐาน มหาเทพหริหระ ซึ่งหลวงพ่อเจ้าคุณครูบาได้นิมิตรว่าท่านจะมาประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ หลังจากที่ครูบาและเหล่าคณะศิษย์ได้ก่อสร้างวิหารน้อยเสร็จภายใน 1 ปี ก็ระลึกถึงนิมิตว่าจะมีองค์เทพและพระร่วงเจ้ามาประดิษฐาน ซึ่งหลังจากวิหารสำเร็จ อยู่มาวันหนึ่ง ได้มีคหบดีเดินทางมาเยี่ยมชมวัดและขอพะจากหลวงพ่อเจ้าคุณครูบา เมื่อนั่งสนทนาธรรมกันพอสมควรท่านได้กล่าวว่า ที่บ้านท่านมีเทวรูป พระร่วงเจ้าและสิ่งอื่น ๆ อีกมาก ท่านมีศรัทธาจะนำมาถวาย ด้วยญาณทิพย์ของหลวงพ่อเจ้าคุณครูบา เมื่อได้หวนระลึกถึงนิมิตเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านจึงตอบตกลงกับท่านคหบดีไปว่า “อาตมาได้นิมิตไว้แล้ว เชิญท่านนำมาได้ เพราะว่า วิหารก็สร้างให้แล้ว ยังรอองค์เทพทั้ง 2 องค์มาประดิษฐานอารักขาอารามแห่งนี้ ยังไม่ทราบว่ามีผู้ใดนำมาถวาย อ่อ…ท่านนี้เองหรือ” เมื่อสนทนากันจบแล้ว จึงทราบว่า คหบดีท่านนี้มาจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบ้านใกล้กับชายแดนประเทศเขมร  มหาเทพหริหระได้มาประดิษฐานในวิหารเมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 และเป็นที่เคารพของผู้คนจำนวนมากทั้งในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ผู้ที่ไหว้พระที่วัดพิพัฒน์มงคล จังหวัดสุโขทัย จึงไม่พลาดที่จะแวะขอพรมหาเทพหริหระที่วิหารน้อยทรงล้านนาในบริเวณวัด

บทสวดบูชามหาเทพหริหระ Harihara ศิวะนารายณ์

วิสสะณูสิวะมะหาเทวัง นะมามิ
นะมะการานุภาเวนะ สัพพะโรคา
สัพพะอันตะรายา วินัสสันตุฯ

การบูชามหาเทพหริหระ หรือองค์ศิวะนารายณ์ ให้นำเครื่องบูชา : กล้วยหอม ของหอม ดอกไม้ ธูป 11 ดอก เทียน 11 ดอก น้ำสี 3 อย่าง น้ำบริสุทธิ์ 1 อย่างและจตุปัจจัยตามที่ตั้งใจแน่วแน่ ให้คาถาบูชาด้านบนแล้วกล่าวอธิษฐานว่า “ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อมหาเทพหริหระ พระวิษณุศิวะจอมเทวา ด้วยอานุภาพแห่งการกราบไหว้บูชา ขอใหข้าพเจ้าปราศจากโรคาพยาธิ ภัยอันตรายทั้งปวงจงพินาศ ขอให้ประสบโชคลาภ พบโชคชัย ได้โภคะสมบัติ ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาตลอดกาลนานเทอญฯ”

ท่านที่มีความประสงค์ในการพิมพ์หนังสือสวดมนต์ หรือ รูปบูชา เพื่อถวายพระหริหระมหาเทพสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าว งานด่วน งานดี รับพิมพ์และจัดส่งได้ทั่วประเทศ ติดต่อทาง Line ID : @laxmirung 

บทความนี้รวบรวมข้อมูลและเขียนเพื่อเป็นการให้ความรู้และบูชาต่อ มหาเทพหริหระโดย ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ เจ้าของโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง และ โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo ฝาก Share ข้อมูลให้ผู้ที่สนใจเพื่อให้ความรู้เป็นทานบารมีสะสมให้เกิดปัญญาที่สมบูรณ์และประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงาม

Leave a Comment

Your email address will not be published.