พระราหู

ไหว้ราหู เทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลง

ไหว้พระราหู เทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลง เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เทพอสูรที่สามารถให้คุณและโทษกับมนุษย์ การไหว้พระราหูนำมาซึ่งความสำเร็จและรอดพ้นภัยอันตรายได้

Read More »