Pimnapat Supapitakpong (Michelle)

Portfolio พิมนภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์

โปรไฟล์ส่วนตัว

พิมนภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์ หรือ มิเชล กําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4 สายวิทย์-แพทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เกิด : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (ปีมะแม)

บิดา : ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ (นักธุรกิจ)

มารดา : นรีภัสร์ ศุภพิทักษ์พงษ์ (นักธุรกิจ)

ประวัติการศึกษา

อนุบาล 1 – ป.3 : โรงเรียนเพ็ญสมิทร์

ป.4 – ป.6 : โรงเรียนเลิศหล้า นวมินทร์

ม.1 – ม.4 : โรงเรียน สาธิต มศว. ปทุมวัน

ประวัติทุนนักเรียนแลกเปลียน

นักเรียนแลกเปลียน AFS ประเทศบราซิล รุ่นที 58 ได้มีโอกาสได้ประสบการณ์และแลกเปลียนวัฒนธรรมไทย-บราซิลเป็นเวลาประมาณ 11 เดือน ทําให้ได้ภาษาโปรตุเกส และได้เรียนกีฬาประจําชาติของบราซิล – คาโปเอร่า Capoeira และ บราซิลเลียนยิวยิตสู BJJ

เป้าหมายในอนาคต

อาชีพในอนาคตทีตั้งใจไว้คือ “แพทย์”เหตุผลคือ แพทย์เป็น อาชีพทีมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนทีมีปัญหา ทางสุขภาพช่วยผู้ทีมีความทุกข์ให้ดีขึนเป็นอาชีพ ทีให้โอกาสในการสร้างบุญกุศล เป้า หมายใน อนาคตคืออยากเป็น เจ้าของสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการทางสาธารณสุขในสาขาทีเลือกเรียนเฉพาะทางในอนาคต

ความสามารถพิเศษทางกีฬา

ยิมนาสติกศิลป์ – นักกีฬาทีมชาติยิมนาสติกศิลปหญิง คาราเต้ – นักคาราเต้สายดํา Shinkyokushinkai มวยจีน – สายดํา มวยจีนและอาวุธสายเส้าหลิน ยูโด – นักกีฬายูโด กรุงเทพมหานคร สายน้ำตาล มวยไทย – นักกีฬาระดับ Level 4 และโค้ชสอนมวยไทย ระดับต้นรับรองโดยสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ฮัปกิโด ครูผู้ฝึกสอนสายดำ กระบองสองท่อน – สายดํา กระบองสองท่อน บราซิลเลียนยิวยิตสู – นักกีฬาสายน้ำเงินขั้น 1 คาโปเอร่า – นักกีฬาการต่อสู้ คาโปเอร่า Ice Skating – นักกีฬาไอซ์สเก็ตย์

ความสามารถพิเศษด้านดนตรี

เปียโน กีต้าร์ อูคูเลเล่ คีย์บอร์ด ขิมไทย กู่เจิง ร้องเพลง เต้น

ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ

ภาษาโปรตุเกส ภาษาญีปุ่น ครูสอนศิลปะการต่อสู้ทาง Youtube : IMAC DOJO ครูจิตอาสาสอน มวยจีน กระบองสองท่อน และยูโด ให้ที โรงเรียนกุหลาบวิทยาในโครงการ KLW Upbeat Syllabus ความสามารถในการถ่ายคลิป ตัดต่อและทํา Youtube Marketing

รางวัลด้านกีฬาการต่อสู้

ประกาศนีบัติ ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัคร เล่นระดับต้นจากสมาคมกีฬามวยไทยสมัคร เล่นแห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตร นักคาราเต้สายดำ ค่าย Shinkyokushin จากประเทศญีปุน

ประกาศนียบัตร นักยูโด Kyu 2 จากสมาคม ยูโดแห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตรชนะเลิศการแข่งขันยูโด ตัวแทนกรุงเทพมหานคร ทั้งในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬานักเรียน มากกว่า 17 รายการ

ประกาศนียบัติชนะเลิศการแข่งขันยิวยิตสู ประเทศนักกีฬายุวชน-เยาวชน

ถ้วยรางวัล นักกีฬายูโดยอดเยียมหญิง รายการแข่งขันยูโดชิงแชมป์ประเทศไทย

รางวัลพิเศษ

โล่เกียรติคุณและเสื้อสามารถ โรงเรียนสาธิต ม.ศ.ว. ปทุมวัน ปี พ.ศ. 2561

ประกาศนีบัตรนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศบราซิล

ประกาศนียบัตร นักกีฬาทีมชาติยิมนาสติกศิลป์หญิง ตัวแทนประเทศไทยแข่ง รายการ ASIAN SCHOOL GAME 3 ปีต่อเนื่อง 2016 (ประเทศไทย), 2017 (สิงคโปร์) และ 2018 (มาเลเซีย)

รางวัลกีฬายิมนาสติก

ใบประกาศรางวัลชนะเลิศการ แข่งขันยิมนาสติกศิลป์ ชิงแชมป์ประเทศไทย 9 รายการ

ใบประกาศรางวัลชนะเลิศการ แข่งขันยิมนาสติกศิลป์กีฬาแห่งชาติ 1 รายการ

ใบประกาศรางวัลชนะเลิศการ แข่งขันยิมนาสติกศิลป์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 3 รายการ

ใบประกาศรางวัลชนะเลิศการ แข่งขันยิมนาสติกศิลป์ กีฬานักเรียนแห่งชาติ 1 รายการ

ใบกระกาศรางวัลชนะเลิศการ แข่งขันยิมนาสติกศิลป์ โรงเรียนนานาชาติ 1 รายการ

รางวัลกีฬา Ice Skating

ประกาศนียบัติ นักกีฬาไอซ์สเก็ตหญิง ชิงแชมปประเทศไทย 2015

ประกาศนียบัติ นักกีฬาไอซ์สเก็ตหญิง Skate Asia Thailand 2013

ประกาศนียบัติ นักกีฬาไอซ์สเก็ตหญิง ระดับ FreeStyle Level 4

รางวัลการร้องเพลงและเต้น

ประกาศนียบัติรางวัล เต้น Cover Dance จาก Central


ประกาศนีบัติรางวัลอันดับหนึ่งแข่งขัน Aerobic Dance จาก Tesco Lotus และรางวัลชมเชยจาก Dutchmill

ประกาศนีบัติรางวัลอันดับหนึ่งแข่งขัน Dancing จาก Ovaltine และรางวัลจาก Doraemon Dancing Contest

ประกาศนียบัติแข่งเต้น The Mall Dancing Contest และอีกหลายรายการ

ประกาศนีบัติแข่งขันร้องเพลง StarMaker หลายรายการ

รางวัลขนะเลิศงานประกวดเต้นโครงการ To Be Number One ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

รางวัลด้านศิลปะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดวาดภาพใต้ร่มพระบารมี

รางวัลพิเศษ โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน จาก นานมีบุ๊คส์

รางวัลจากโรงเรียนและจิตอาสา

เกียรติบัติสร้างชื่อเสียให้กับโรงเรียนในการประกวดจากองค์กรภายนอก จาก โรงเรียนเพ็ ญสมิทธ์

นักเรียนดีเด่น โรงเรียนเลิศ หล้า-นวมินทร์หลายรางวัล

ประกาศนียบัตรจิตอาสา ครูสอนศิลปะการต่อสู้ ยูโด และ มวยจีน จากสมาคมศิษย์เก่าและครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา

ประกาศนียบัตรผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ในสังคม จาก มูลนิธิศุภนิมิตร

รางวัลด้านวิชาการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประกวดสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ

ประกาศเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการตอบปัญหาธรรมะ โรงเรียนเลิศหล้า-นวมินทร์

ประกาศนีบัติเข้าร่วมโครงการแข่งขันสะกดคําและแปลความหมายโดยใช้ พจนานุกรม จาก นานมีบุ๊คส์

รายการทีวีและช่อง Youtube

แสดงมวยเส้าหลินถวายทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในรายการ PRINCESS DIARY

รายการครอบครัวต้นตํารับ : สัมภาษณ์ครอบครัวศุภพิทักษ์พงษ์

รายการจันทร์พันดาว : แสดงมวยจีนเส้าหลิน

รายการ Wow In Trend : แสดงมวยจีนเส้าหลิน

รายการทีวีประเทศไต้หวัน งานสมาคมไทย-ไต้หวัน : แสดงมวยจีน

รายการทีวีประเทศญี่ปุ่น NHK Japan : สอนยูโด

ช่อง Youtube IMACDOJO : สอนศิลปะการต่อสู้ออนไลน์ สอนคาราเต้, ยูโด, มวยไทย, กระบองสองท่อน, ยิมนาสติกและการออกกำลังกาย

ช่อง Youtube Michelle Pimnapat : ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปที่ประเทศบราซิล โดยจะเน้นคลิปภาษาโปรตุเกส กลุ่มคนดูจะเป็นชาวบราซิล ที่สนใจวัฒนธรรมไทย และคนไทยที่สนใจประเทศบราซิลและภาษาโปรตุเกส