ภูริวัจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์

Looking & Feeling Good

Puriwat Supapitakpongภูริวัจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์ (RYU) เกิดปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันศึกษาปริญญาโท สาขา Aeronautical Engineering ที่ มหาวิทยาลัย Northwestern Polytechnical University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 2 ด้าน Aerospace Engineering ของโลก ปริญญาตรี ได้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนในสาขาการบินและอวกาศวิศวกรรมจาก มหาวิทยาลัย Northwestern Polytechnical University  มีประสบการณ์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ที่ประเทศจีน ยังเคยเป็นอดีตทีมชาติไทยกีฬา Sambo ปัจจุบันเป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้อยู่ที่ IMAC Dojo และ เป็นครูออกแบบฉากต่อสู้ในหนังหลาย ๆ เรื่องเช่น My Lovely Bodyguard ช่อง One 31 และเป็นนักแสดงรับเชิญที่ได้เข้าร่วมออกรายการหลาย ๆ รายการ

Puriwat Supapitakpong

ประวัติการศึกษาและวิทยฐานะศิลปะการต่อสู้

Academic Education

Martial Arts Education

ประสบการณ์ทำงานและงานด้านสังคม

Working Experiences

Social Work

Rewards & Certificates

Scholarship ทุนการศึกษา

เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AFS ประเทศจีน ภาคพื้นทวีปใต้ รุ่น55 (2016-2017)

ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน“ทุนเรียนดี” ในการเรียนวิศวกรเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2018-2020)

NPU President Scholarship ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยอันดับ 2 จากประเทศจีน ในการเรียนวิศวกรการบิน  (2020-2022)

Judo ยูโด

3rd Place เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 14 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 .. การแข่งขันยูโดมหาชัยแชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่7” 22.7.2011

1st Place  บุคคลชาย อายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬายูโด น้ำหนักไม่เกิน 66 ..“การแข่งขันยูโดมหาชัยแชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่10” 9.9.2013

2nd   Place เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 14 ปี รุ่นน้ำหนักมากกว่า 42 แต่ไม่เกิน 46 ..“การแข่งขันยูโดยุวชนเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18” 5.4.2014

1st Place เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประเภททีมชาย ครั้งที่44” 6.8.2015

2nd   Place เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 16 ปี รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 แต่ไม่เกิน 60 ..“การแข่งขันยูโดยุวชนเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2” 13.2.2016

2nd Place เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 แต่ไม่เกิน 60 ..“การแข่งขันยูโดยุวชนเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7” 27.4.2017

3rd Place การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 แต่ไม่เกิน 60 ..“กีฬานักเรียน ประเภทบุคคลชาย ครั้งที่29” 9.11.2017

1st Place -200 Kg. “Team (men and women) of Judo Thai-German cup 20”16.12.2017

2nd Place  การแข่งขันกีฬายูโด “กีฬานักเรียน ประเภททีมชาย ครั้งที่29” 20.01.2018

2nd Place การแข่งขันกีฬายูโด “กีฬานักเรียน ประเภทNAGE-NO_KATA ครั้งที่29” 20.01.2018

1st  Place การแข่งขันกีฬายูโดรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง “กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภทNAGE-NO_KATA ครั้งที่34” 20.01.2018

3rd Place การแข่งขันกีฬายูโดท่าทุ่มมาตรฐาน “กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภทNAGE-NO_KATA ครั้งที่34” 19.3.2018

1st Place -200 Kg. “Team (men and women) of Judo Thai-German cup 21”26.10.2018

Jujitsu ยิวยิตสู

3rd   Place เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 ก.ก.“การแข่งขันยิวยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภท Fighting ครั้งที่4” 28.9.2013

3rd   Place เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 ก.ก.“การแข่งขันยิวยิตสู ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภท Fighting ครั้งที่1”

1st  Place เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 ก.ก.“การแข่งขันยิวยิตสู ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภท Newaza ครั้งที่1”

2nd    Place  อายุไม่เกิน 16 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 ก.ก.“การแข่งขัน The 1st BUU Open 2014 ประเภท Fighting ครั้งที่2” 26.10.2014

2nd    Place  อายุไม่เกิน 16 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 ก.ก.“การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประเภท Fighting ครั้งที่2” 25.6.2015

2nd    Place  อายุไม่เกิน 16-19 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 ก.ก.“Rangsit Zentokai Thailand open shankariki432 ประเภท Fighting ครั้งที่2” 5.3.2017

2nd Place เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 ก.ก.“การแข่งขันยิวยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภท Fighting ครั้งที่5” 24.5.2014

1st Place เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 ก.ก.“การแข่งขันยิวยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภท Newaza ครั้งที่6” 9.5.2015

2nd  Place เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 ก.ก.“การแข่งขันยิวยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภท Fighting ครั้งที่6” 9.5.2015

ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนยิวยิตสู คลาส C (8-12.8.2020)

Muay Thai มวยไทย

ได้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นระดับชาติ ขั้นต้น 22-25.6.2020

ได้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นระดับชาติ ขั้นต้น 22-25.6.2020

ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น สมาคมมวยไทยสมัครเล่าแห่งประเทศไทย 28.6.2020

Others อื่น ๆ

Ready Planet Training “Line@ for SMEs”

Team Digital Training “Wordpress”

“Movie editing with Adobe Premier CC 2016” from internet and design school