มหาเทพ HariHara

มหาเทพ หริหะรา HariHara ศิวะนารายณ์ วัดพิพัฒน์มงคล

มหาเทพหริหระ หรือ องค์ศิวะนารายณ์ ประดิษฐานที่วัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย