พิมนภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์

Looking & Feeling Good

Pimnapat
Supapitakpongพิมนภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์ (Michelle) เกิดปี พ.ศ. 2546 กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน เคยได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ที่ประเทศบราซิล ทำให้ได้เรียนรู้ภาษาโปรตุเกส กีฬาCapoeira และ BJJ โดยตรงจากประเทศบราซิล ปัจจุบันเป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้อยู่ที่ IMAC DOJO และได้ทำช่อง Youtube IMAC Dojo ซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ต่างๆ และได้ทำช่อง Michelle Pimnapat ซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับLifestyle การท่องเที่ยว และสอนภาษาโปรตุเกส อีกด้วย 

Pimnapat Supapitakpong

ประวัติการศึกษาและวิทยฐานะศิลปะการต่อสู้

Academic Education

Martial Arts Education

ประสบการณ์ทำงานและงานด้านสังคม

Working Experiences

Social Work

Rewards & Certificates

Scholarship and School

 • โล่เกียรติคุณและเสื้อสามารถโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประจำปี 2560 และ ปี 2561
 • โล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2561
 • เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AFS ประเทศบราซิล ภาคพื้นทวีปใต้ รุ่น58 (2019-2020)
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ผู้นำเชียร์กีฬาสีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ปี 2019
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Pensamith Shining Stars Contest 2010
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3
 • Certificate as the Student of the Month(English Class) for November 2013 primary4/4
 • เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น ประจำเดือนกันยายน 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/4
 • Certificate as the Student of the Month (PE Class)for July 2015 primary 6
 • เกียรติบัติสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท
 • เกียรติบัรเข้าร่วมโครงการ การแข่งขันสะกดคำและแปลความหมายโดยใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เป็นเกณฑ์ระดับประถมศึกษา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 หญิง สาธิตปทุมวันเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 13

Judo

 • ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคลหญิง รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน12ปี การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 และ ประจำปี 2558
 • ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคลหญิง รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน14ปี การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 บุคคลหญิง อายุไม่เกิน12ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 27 กิโลกรัม ในการแข่งขัน ยูโด ยุวชน เยวชน นนทบุรี ครั้งที่11 ประจำปี 2554
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน14ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ประชาชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่16 ประจำปี 2555
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 อายุ10ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 35 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬายูโด มหาชัยชิงแชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่10 ประจำปี 2556
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันประเภทยูโด อายุไม่เกิน12ปีหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 36 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่42 ประจำปี 2556
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทบุคคลหญิง อายุไม่เกิน12ปี รุ่นน้ำหนักมากกว่า 36 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน39กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่1 ประจำปี 2557
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันประเภทยูโด อายุไม่เกิน12ปีหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 34 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่43 ประจำปี 2557
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน14ปีหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 32 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน36 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ประชาชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 บุคคลหญิง อายุไม่เกิน17ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม ในการแข่งขัน ยูโด ยุวชน เยวชน นนทบุรี ครั้งที่13 ประจำปี 2557
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 บุคคลหญิง อายุไม่เกิน17ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม การแข่งขันยูโด ยุวชน เยาวชน นนทบุรี ครั้งที่14 ประจำปี 2558
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 กีฬายูโด อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 34 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่44 ประจำปี 2558
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน12ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่2 ประจำปี 2558
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุวชนหญิงประเภททีม อายุไม่เกิน12ปี ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่2 ประจำปี 2558
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน14ปีหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 36 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน40 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน  ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่19 ประจำปี 2558
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทกีฬายูโด  รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค1 ปากน้ำเกมส์ ปี2558 
 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 38 กิโลกรัมถึง 42 กิโลกรัม(หญิง) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่32 ระจำปี2559 สุพรรณบุรีเกมส์
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน14ปี รุ่นน้ำหนักมากกว่า 39 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 42 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่2 ประจำปี 2559
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภททีมผสม น้ำหนักรวมไม่เกิน 200 กิโลกรัม การแข่งขันยูโด ไทย-เยอรมัน คัพ ครั้งที่20 ประจำปี2560

Jujitsu & BJJ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันประเภทยูยิตสู รุ่น 12ปี +30Kg. ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2014
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ยุวชนหญิงไม่เกิน13ปี ประเภท Fighting -38Kg. Ju-Jitsu Thailand Open Championship 2014
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 -42Kg. Women(Fighting) Ju-Jitsu BUU Open 2014
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 -180Kg. Team Women (Newaza) Ju-Jitsu BUU Open 2014
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุ 11-12ปี หญิง 36-40 Kg. ประเภทต่อสู้ Ju-jitsu Thailand Championship 2015
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 CAMPEONATO GOIANO DE JIU JITSU 2019 (FCOJJ,FJJB) ณ ประเทศบราซิล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 PRIME JIU JITSU EXPERIENCE GOIÁS 2019 (FGJJ) ณ ประเทศบราซิล
 • Silver Medal Newasa GI (Advance) U17Yrs. หญิง 63Kg+ Ju-Jitsu Thailand Championships 2020
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทการแข่งขันยูยิตสู E-virtual Basic Ju-jitsu เยาวชน หญิง อายุ 16-18 ปี ประจำปี 2021

Gymnastic

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประเภททีมหญิง 8th ASEAN SCHOOL GAMES 2016 Chiang Mai,Thailand
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประเภททีมหญิง 9th ASEAN SCHOOL GAMES 2017 Singapore
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประเภททีมหญิง 10th ASEAN SCHOOL GAMES 2018 Shah Alam,Selangor and Kuala Lumpur in Malaysia
 • Certificate of Participation as Women’s Artistic Gymnast International Junior 14th SINGAPORE OPEN GYMNATICS CHAMPIONSHIPS 2017
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่32 ประจำปี2559 สุพรรณบุรีเกมส์
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33 ประจำปี2560 ชุมพร-ระนองเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ หญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33 ประจำปี2560 ชุมพร-ระนองเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประเภทชิงชนะเลิศอุปกรณ์ คานทรงตัว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33 ประจำปี2560 ชุมพร-ระนองเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประเภทชิงชนะเลิศอุปกรณ์ ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33 ประจำปี2560 ชุมพร-ระนองเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประเภทชิงชนะเลิศอุปกรณ์ โต๊ะกระโดด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33 ประจำปี2560 ชุมพร-ระนองเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประเภทชิงชนะเลิศอุปกรณ์ บาร์ต่างระดับ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33 ประจำปี2560 ชุมพร-ระนองเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ หญิง คะแนนรวม 41.9 คะแนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่34 ประจำปี2561 น่านเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภททีมหญิง คะแนนรวม 104.05 คะแนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่34 ประจำปี2561 น่านเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภทอุปกรณ์ โต๊ะกระโดด คะแนน 10.538 คะแนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่34 ประจำปี2561 น่านเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภทอุปกรณ์ บาร์ต่างระดับ คะแนน 8.825 คะแนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่34 ประจำปี2561 น่านเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภทอุปกรณ์ คานทรงตัว คะแนน 9.875 คะแนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่34 ประจำปี2561 น่านเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภทอุปกรณ์ ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ คะแนน 11.125 คะแนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่34 ประจำปี2561 น่านเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่37 ประจำปี2559 นครศรีธรรมราชเกมส์
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่38 ประจำปี2560 ย่าโมเกมส์ ณ จังหวัดนครราชสีมา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่45 ประจำปี2560 สงขลาเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประเภทชิงชนะเลิศอุปกรณ์ คานทรงตัว การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่45 ระจำปี2560 สงขลาเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประเภททีมหญิง คะแนนรวม 125.40 คะแนน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่46 ระจำปี2561 เจียงฮายเกมส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นยุวชน ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ คะแนน34.10 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่33 ประจำปี 2556
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประเภทอุปกรณ์โต๊ะกระโดด  คะแนน 11.520 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่35 ประจำปี 2558
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประเภทอุปกรณ์คานทรงตัว คะแนน 10.970 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่35 ประจำปี 2558
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นเยาวชน ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ คะแนนรวม 42.84 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นเยาวชน ประเภททีมหญิง คะแนนรวม 125.39 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นเยาวชน ประเภทอุปกรณ์โต๊ะกระโดด คะแนน 11.015 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นเยาวชน ประเภทอุปกรณ์บาร์ต่างระดับ คะแนน 8.300 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นเยาวชน ประเภทอุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ คะแนน 11.48 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นเยาวชน ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ คะแนนรวม 41.410 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่37 ประจำปี2560
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นเยาวชน ประเภททีมผสม คะแนนรวม 131.285 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่37 ประจำปี2560
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นเยาวชน ประเภทอุปกรณ์โต๊ะกระโดด คะแนน 10.913 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่37 ประจำปี2560
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นเยาวชน ประเภทอุปกรณ์บาร์ต่างระดับ คะแนน 8.600 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่37 ประจำปี2560
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นเยาวชน ประเภทอุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ คะแนน 10.700 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่37 ประจำปี2560
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นประชาชน ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ คะแนนรวม 42.125 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่38 ประจำปี2561
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นประชาชน ประเภทอุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ คะแนน 11.200 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่38 ประจำปี2561
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นประชาชน ประเภทอุปกรณ์คานทรงตัว คะแนน 10.600 คะแนน การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่38 ประจำปี2561

Ice Skating

 • Certificate Of Appreciation Skate Thailand 2012
 • Certificate Of Appreciation Skate Thailand 2013
 • Participation Certificate Skate Asia 2013
 • Participation Certificate Level4 Thailand National Figure Skating Championships 

Dancing

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันMilk Lover Exercise ระดับประถม1-3
 • เกียรติบัติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ The mall Dancing Kid’s Contest 2007
 • รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเต้นออกกำลังกายประกอบเพลง ‘ขยับ สนุก สุขภาพดี กับ ดัชมิลล์คิดส์’ ปี2553
 • เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด Cover Dance จากกิจกรรม International Sweet Festival ปี 2553
 • เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “Doraemon Singing & Dancing Contest” ปี2554
 • รางวัลชนะเลิศ Ovaltine Dancing Contest ปี2554
 • รางวัลชมเชย โครงการประกวดเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ‘ดัชมัลล์คิดส์ ขยับ สนุก สุขภาพดี ปีที่2’ ปี2554
 • เกียรติบัตรสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในการประกวดเต้นจากองค์กรภายนอก ประจำปีการศึกษา2554

Drawing & Painting

 • รางวัลพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Horse อะวอร์ด ครั้งที่9 หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี” ปี2557

Hapkido

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ3 ท่ารำอาวุธOPEN 15-17ปี หญิง All Thailand Hapkido Championship 2020

Muay Thai

 • ประกาศณียบัติผ่านการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น ระดับชาติ ขั้นต้น และขั้นก้าวหน้า