ธนะโรจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์

Looking & Feeling Good

Thanaroj Supapitakpongธนะโรจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์ (Rain) เกิดปี พ.ศ. 2544 กำลังศึกษาคณะแพทย์แผนตะวันออก สาขาการแพทย์แผนจีน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University) ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่4 และสอนกีฬาต่อสู้ที่ IMAC DOJO ความสามารถทางด้านกีฬาได้แก่ Judo, Jujitsu, BJJ, Taekwondo, Karate, Shaolin และ มวยไทย

Thanaroj Supapitakpong

ประวัติการศึกษาและวิทยฐานะศิลปะการต่อสู้

Academic Education

Martial Arts Education

ประสบการณ์ทำงานและงานด้านสังคม

Working Experiences

Social Work

Reward & Certificates

Education

นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS Intercultural Exchange Program and attend SHIVHARI ENGLISH MEDIUM SCHOOL in KADI, REPUBLIC OF INDIA During the period of 3 July 2018-7 May 2019

มีผลคะแนนสูงสุดในวิชา RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ของ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาผู้มีผลการเรียนกีฬา ของ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2562

Judo

รองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุไม่เกิน12ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 39กก. การแข่งขัน “ยูโด ยุวชน-เยาวชน นนทบุรี” ครั้งที่11 15.10.2554

รองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน14ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42กก. การแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่16 06.04.2555

รองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน14ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46กก. การแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่17 06.04.2556

รองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน14ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50กก. การแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่18 06.04.2557

– ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน14ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55กก. การแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่19 06.04.2558

– รองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุไม่เกิน18ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66กก. การแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่21 28.04.2560

รองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุมากกว่า18ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 81กก. การแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่24 06.04.2563

รองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุไม่เกิน16ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55กก. การแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่2 13.02.2559

รองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน12ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46กก. การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่42 21.06.2556

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน14ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55กก. การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่43 08.08.2557

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน14ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55กก. การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่44 06.08.2558

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน18ปี รุ่นทีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่42 06.08.2558

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน12ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55กก. การแข่งขันกีฬายูโด “มหาชัยชิงแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่10 09.08.2556

รองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน18ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค1 “ดอกแก้วเกมส์” 05.10.2559

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน18ปี ประเภท NAGE-NO-KATA การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค1 “นนทบุรีเกมส์” 09.11.2560

รองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน18ปี ประเภท NAGE-NO-KATA การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่34 “น่านเกมส์” 19.03.2561

รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภท NAGE-NO-KATA การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่38 “ย่าโมเกมส์” 23.01.2560

รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภท NAGE-NO-KATA การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่39 “ขุนด่านเกมส์” 20.01.2561

ชนะเลิศ ประเภททีมผสม น้ำหนักรวมไม่เกิน 200กก. การแข่งขันยูโด ไทย-เยอรมัน คัพ ครั้งที่20 17.12.2560

ชนะเลิศ ประเภททีมผสม น้ำหนักรวมไม่เกิน 200กก. การแข่งขันยูโด ไทย-เยอรมัน คัพ ครั้งที่21 27.10.2562

Jujitsu

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน14ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55กก. การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่43 08.08.2557

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน14ปี ประเภท Fighting รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55กก. การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้ง
ที่44 06.08.2558

 รองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นอายุไม่เกิน16ปี ประเภท Newaza รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66กก. การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหาอากาศ ครั้งที่44 06.08.2558

รองชนะเลิศอันดับ2 ยุวชน11-13ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46กก. การแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 28.09.2556

รองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุ13-15ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55กก. ประเภท Fighting การแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 09.05.2558

ชนะเลิศ ยุวชน11-13ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50กก. การแข่งขันJU-JITSU THAILAND OPEN CHAMPIONSHIP 2014 24.05.2014

รองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55กก. THE 1st Ju-Jitsu BUU Open 2014 26.10.2014 รองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85กก. ประเภท Fighting การแข่งขันกีฬามหาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่47 THE SUN GAMES 2020 10-19.01.2563

รองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นน้ำหนักมากกว่า 77กก. ประเภท Contact การแข่งขันกีฬามหาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่47 THE SUN GAMES 2020 10-19.01.25

Ice Skate

FREESTYLE 5 on 07 MAY 2017

National level test LEVEL 3 on 05.12.2015