ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์

Looking & Feeling Good

Thaninpong Supapitakpongธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ (Phoenix) เกิดปี พ.ศ. 2513 ศึกษาบริหารธุรกิจและทำธุรกิจในสายงานด้านการตลาด วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท MBA ที่ Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุ 20 ปี โดยทำธุรกิจด้านโฆษณาสิ่งพิมพ์ ศูนย์แยกสีทำเพลท สำนักพิมพ์นิตยสารและหนังสือด้านกราฟฟิกดีไซน์ ธุรกิจโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง โรงพิมพ์ลาดพร้าวครบวงจร และ ธุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ IMAC Dojo และมีอาชีพเสริม อาจารย์พิเศษแผนกการตลาดที่มหาวิทยาลัยเอกชน ครูสอนศิลปะการต่อสู้ นักเขียนนิตยสารและหนังสือด้านกราฟฟิกดีไซน์ และ ถ่ายโฆษณากับงานนักแสดง

Phoenix

ประวัติการศึกษาและวิทยฐานะศิลปะการต่อสู้

Academic Education

Martial Arts Education

ประสบการณ์ทำงานและงานด้านสังคม

Working Experiences

Social Work