หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

วัดทุ่งเสลี่ยม หลวงพ่อศิลา สุโขทัย

วัดทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปอายุนับ 1000 ปีสกัดจากหินทรายสีเทา ศิลปะทวารวดี พบอยู่ในถ้ำเจ้าราม เคยถูกโจรกรรมและได้กลับคืนมา