10 Taoist Precepts

ศีล 10 ข้อของผู้บำเพ็ญเต๋า

ศีล 10 ข้อของผู้บำเพ็ญเต๋า ผู้นับถือศาสนาเต๋า (10 Taoist Precepts)

ศาสนาเต๋า เป็น 1 ใน 5 ศาสนาที่ได้รับการยอมรับจากประเทศจีนและไต้หวัน ศาสนาเต๋ากำเนิดขึ้นราวศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช โดยสอนให้ดำเนินชีวิตของตนให้สอดคล้องกับวัฏจักรของธรรมชาติตามคัมภีร์อี้จิง ปัจจุบันศาสนาเต๋าได้แบ่งเป็น 2 นิกายหลัก คือนิกายเจิ้งอี และ นิกายฉวนเจิน โดยใช้หนังสือ “เต๋าเต๋อจิง” ของเล่าจื้อและคัมภีร์จวงจื้อเป็นคัมภีร์หลักประจำศาสนา ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักของศาสนาเต๋าคือนักพรตเต๋า ซึ่งมีข้อประพฤติปฏิบัติ ซึ่งอาจมีความแตกต่างบ้างในแต่ละสำนัก แต่ข้อปฏิบัติเหล่านี้คือ ศีล 10 ข้อของผู้บำเพ็ญเต๋า เพื่อช่วยตักเตือนให้ละเว้นจากความชั่ว 10 ประการ

taoism precepts
ศีลข้อ 1 : รู้กตัญญู มีเมตตา เคารพผู้อาวุโส อาจารย์ รักสามัคคีดูแลคนในตระกูล
ศีลข้อ2 : ไม่ลักทรัพย์ ไม่สมรู้ร่วมคิดกับโจร ไม่ทำลายของที่เป็นประโยชน์แก่ตนหรือมหาชน
ศีลข้อ3: ไม่เป็นคนชั่วร้าย ไม่ฆ่าสัตว์ หรือทรมานสัตว์หรือสิ่งอื่นเพื่อเพิ่มอรรถรส พึงปฏิบัติเจริญเมตตา คิดถึงผู้อื่น
ศีลข้อ 4 : ไม่ค้าประเวณี ไม่ลามกอนาจาร บั่นทอนพลังฝ่ายวิญญาณ และควรรักษาพรหมจรรย์ เพื่อไม่ให้มีความผิด
ศีลข้อ 5: มีวิริยะ จะไม่พ่ายแพ้ ต่ออุปสรรคแม้จะลุยทะเลดาบ
ศีลข้อ6 : ไม่กล่าวร้ายผู้มีคุณธรรม ,ไม่หลอกลวงทั้งความดีและความชั่ว ไม่อวดตนเองว่ารู้แจ้งมีพรสวรรค์
ศีลข้อ 7 : ห้ามดื่มหรือกินเนื้อสัตว์ ถือเป็นการฝ่าฝืน ควรปรับอารมณ์และรักษาความว่าง อย่ามัวเมาและต้องมีความคิดให้ชัดเจนเสมอ
ศีลข้อ 8 : ไม่โลภมากจนไม่รู้จักพอ, สะสมทรัพย์ไว้ ไม่ฟุ่มเฟื่อย และทำกุศลให้คนยากจน
ศีลข้อ 9 : คบบัณฑิต กัลยาณมิตร ห่างไกลไม่คบหากับคนไม่มีคุณธรรม, เห็นความดีของผู้อื่น
ศีลข้อ 10 : มีวิถีบำเพ็ญเพื่อเข้าถึงเต๋าเป็นเป้าหมายหลัก จงเป็นผู้ติดดินอยู่ที่ใดก็ได้ เรียนรู้ที่เอาชนะตนเองไม่ใช่ผู้อื่น และบำเพ็ญในสถานที่บริสุทธิ์

เครดิตบทความศีล 10 ประการของศาสนาเต๋า

บทความนี้ได้รับการแปลโดยเพื่อนใน Facebook :  Arunee Musiri และนำมาแต่งเพิ่มกับเขียน Blog โดย ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ เจ้าของโรงพิมพ์ลักษมีรุ่งและโรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *