อารามไท่เสวียนก้วน

อารามไท่เสวียนก้วน มูลนิธิเต๋าธรรมะสยาม

Gate ประตุอารามไท่เสวียนก้วน

อารามไท่เสวียนก้วน มูลนิธิเต๋าธรรมะสยาม อารามเต๋าแห่งแรกของประเทศไทย

อารามไท่เสวียนก้วน คือ ศาสนสถานของศาสนาเต๋าแห่งแรกในประเทศไทย โดย “ไท่เสวียน” เป็นชื่อตำแหน่งของปรมาจารย์จางเทียนซือซึ่งเป็นประธานในอาราม ภายในอารามประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าสายจีนโดยมีกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ทางศาสนาเต๋าและประกอบพิธีกรรมโดยนักพรตนิกายเจิ้งอีที่ผ่านพิธีโซ่วลู่รับรองจากวัดหลงหู่ซานประเทศจีน

อารามเต๋าไท่เสวียนก้วน มูลนิธิเต๋าธรรมะสยาม ได้เปิดอารามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 22:00 – 24:00 น. (ฤกษ์จื่อ) โดยตั้งอยู่ ณ.อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อารามตั้งอยู่ในชัยภูมิน้ำแปดทิศ กลางเกาะลัดอีแท่น ใกล้วัดไร่ขิง เปิดให้สาธุชนเข้าสักการะได้ทุกวันในเวลา 8:30 – 18:00 น. ผู้ที่เข้าสักการะจะได้รับการแนะนำ ดูแล และสอนการขอพรปรมาจารย์ศาสนาเต๋าและเทพเจ้าทุกพระองค์โดยนักพรตนิกายเจิ้งอีที่อาราม นอกจากนี้ท่านที่ประสงค์ทำพิธีทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีจุดตะเกียงขอพรเทพเจ้า พิธีเปิดขุมทรัพย์ ในแบบฉบับศาสนาเต๋าที่มีพิธีกรรมที่ซับซ้อนและสมบูรณ์แบบ สามารถสอบถามนักพรตในอารามเพื่อประกอบพิธีกรรมให้ได้

อารามไท่เสวียนก้วนได้เกิดขึ้นจาก นักพรต“อวี๋โหลซาน” หรือ “อาจารย์ใหญ่แห่งอารามไท่เสวียนก้วน” ที่ท่านได้เดินทางทั่วประเทศจีน ฮ่องกง และ ไต้หวัน นำความรู้และทรัพยากรทางศาสนาเต๋ามายังประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้โดยความร่วมมือกับนักพรตเต๋าในประเทศไทยและลูกศิษย์ในศาสนาเต๋า จึงทำให้อารามไท่เสวียนก้วนเป็นอารามเต๋าที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงและเป็นอารามเต๋าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อารามไท่เสวียนก้วนยังมีกิจกรรมการสอนและเผยแพร่ความรู้ศาสนาเต๋า อภิปรัชญาจีน และวิชาพยากรณ์จีน เช่น วิชาอี้จิง วิชาฤกษ์ยาม (ต่งกง) วิชาฮวงจุ้ย วิชาเขียนยันต์หรือฮู้สายเสวียนหวง วิชาพยากรณ์ด้วยฉีเหมินตุนเจี่ย เป็นต้น ด้านหลังอารามไท่เสวียนก้วนเป็นอารามเมี่ยวเหยียนกงซึ่งมีบริการให้เช่าช่องบรรจุอัฐิ โดยมีนักพรตให้คำแนะนำในการเลือกช่องบรรจุอัฐิที่เหมาะสมถูกหลักฮวงจุ้ย นอกจากนี้ยังมีบริการทำแซกีหรือฮวงจุ้ยสำหรับคนเป็นเพื่อเสริมพลังชีวิต ให้สุขภาพดีและพบความรุ่งเรืองด้วยศาสตร์ในศาสนาเต๋าที่ได้รับการยอมรับมายาวนานเป็นเวลาหลายพันปี

 

อารามไท่เสวียนก้วน นครชัยศรี

ความสำคัญของศาลเจ้าจีน

ศาลเจ้าคือที่พึ่งทางใจของชุมชนชาวจีน เมื่อชาวจีนเดินทางไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ใดก็มักจะสร้างศาลไว้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าที่เคารพนับถือเพื่อคอยปกป้องคุ้มครอง ดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จ ค้าขายรุ่งเรือง รอดพ้นอุปสรรคต่าง ๆ จึงนิยมกราบไหว้ขอพร นับเป็นที่พึ่งทางขจิตใจและเป็นสถานที่สร้างความสัมพันธ์ในสังคมให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ศาลเจ้าจีนเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ทั้งในศาสตร์และศิลป์ของคนจีน เป็นศูนย์รวมทางศิลปะวัฒนธรรมซึ่งนำมาสู่ความภูมิใจและความมีศักดิ์ศรีในความเป็นคนจีน ช่วยธำรงไว้ซึ่งความเป็นจีนในสังคมไทยอย่างยั่งยืนจนกลายเป็นศรัทธาสถานในสังคมไทยในที่สุด

ขั้นตอนการไหว้ขอพรที่อารามไท่เสวียนก้วน
อารามเต๋าชัยภูมิน้ำแปดทิศ

ลำดับการสักการะบูชาองค์เทพเจ้าที่อารามไท่เสวียนก้วน

1. ไหว้เทวดาฟ้าดิน 天公爐 2. ตำหนักเทียนซือ 天師殿 3. ตำหนักปรมาจารย์ 祖師堂 4. ตำหนักซานชิงเต้าจู่ 三清殿 5. เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก 孤仙堂 6. ตรีราชเสนา 後棟天公爐 7. ตำหนักเมี่ยวเหยียนกง 妙嚴宮  

 

อันดับที่ 1 : ไหว้เทวดาฟ้าดิน (天地父母 หรือ 天公)

เทวดาฟ้าดิน ทีกง

การบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน หรือการไหว้เทียนตี้ฟู่หมู่หรือเทียนกง เริ่มต้นไหว้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 1963 โดยจักรพรรดิหย่งเล่อ เริ่มไหว้เพื่อขอพรฟ้าดินเพื่อขจัดทุกข์ภัยในคราวที่บ้านเมืองไม่สงบสุข ข้าวยากหมากแพง หรือเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ โดยเปรียบฟ้านั้นเป็นพ่อ และดินคือแม่ ศาลเจ้าจีนปกติจะทำเสามังกรกลมสูงแขวนโคมหน้าศาลเจ้าเพื่อทำการไหว้บูชา ความเชื่อของการไหว้เทวดาฟ้าดินคือการไหว้ธรรมชาติ ท้องฟ้ายิ่งใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดจึงสักการะท้องฟ้าในฐานะผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งต่าง  และดลบันดาลความเป็นไปของมนุษย์ บ้างไหว้ฟ้าดินในฐานะของการไหว้จักรพรรดิ์หยกหรือราชาแห่งสวรรค์ (อวี่หวงต้าตี้ 玉皇大帝) สำหรับการไหว้ฟ้าดินที่อารามไท่เสวียนก้วนจะใช้ธูป 3 ดอกไหว้เพื่อบอกกล่าวความประสงค์ในการมาสักการะที่อาราม 

อันดับที่ 2 : ตำหนักเทียนซือ (ชั้นล่างของอารามไท่เสวียนก้วน)

ตำหนักเทียนซือ อารามไท่เสวียนก้วน
เทียนซือ ศาสนาเต๋า
บักฮื้อ

ตำหนักคุรุสวรรค์หรือเทียนซือเตี้ยน 天師殿 เป็นสถานที่ประดิษฐานปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งศาสนาเต๋า องค์กลางคือปรมาจารย์เทียนซือรุ่นที่ 1 ปรมาจารย์จางเต้าหลิงเทียนซือ (张道陵天師 – 第一代張道陵祖天師神像) ผู้ก่อตั้งศาสนาเต๋านิกายเจิ้งอี (正一派) ในยุคสมัยฮั่น ท่านแตกฉานคัมภีร์เต๋าเต๋อจิงของศาสนดาเล่าจื้อตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบ ท่านยังศึกษาวิชาดาราศาสตร์, วิชาแพทย์ และ วิชาว่าด้วยเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่านได้ลาออกจากการรับราชการตอนช่วงอายุ 55 ปีตั้งสำนักที่ ภูเขาหลงหู่ (龍虎山) ทำการถ่ายทอดคำสอนของศาสนาเต๋าและช่วยเหลือชาวบ้านจนเป็นที่เลื่องลือ ด้านซ้ายของประธานคือ ปรมาจารย์เทียนซือรุ่นที่ 30 จางจี้เซียนเทียนซือ (张继先天師 – 三十代張虛靖天師神像) และด้านขวาคือ ปรมาจารย์เทียนซือรุ่นที่ 43 จางอวี๋จูเทียนซือ (張宇初天師 – 第四十三代宇初天師神像) โดยจะมีอัครสาวกด้านขวาคือ หวังฉานเจินจวิน และอัครสาวกด้านซ้ายคือ จ้าวเซินเจินจวิน  หิ้งด้านข้างซ้ายขวาประดิษฐานแม่ทัพสายฟ้า 36 พระองค์

 

รายนามแม่ทัพสายฟ้า 36 พระองค์ (三十六雷將)

1 หัวหน้าของแม่ทัพสายฟ้าผู้สำแดงอิทธิฤทธิ์
โฮลั่วหลิงกวนหวังเทียนจวิน 豁落靈官王天君

2 แม่ทัพสายฟ้าธรรมบาลแห่งผืนดินผู้คุ้มครองชีวิต
ตี้ฉีไท่เป่าคังหยวนซ่วย 地祗太保康元帥

3 แม่ทัพสายฟ้า ขจัดเคราะห์ภัยแก้ความบาดหมาง
เจ่เอ้อซื่อเจ๋จวนหยวนซ่วย 解厄釋結顓元帥

4 แม่ทัพสายฟ้า แห่งลิ่วเจี่ยลิ่วติง ผู้ขจัดภัย และปีศาจ
ลิ่วเจี่ยลิ่วติงจินหยวนซ่วย 六甲六丁金元帥

5 แม่ทัพสายฟ้า ตุลาการแห่งห้าสายฟ้า
อู่เหลยพ่านกวนซินหยวนซ่วย 五雷判官辛元帥

6 แม่ทัพสายฟ้า หัวหน้าแห่งเทพอัสนีบาต ประทานฝน
เสินเหลยจือโส่วสือหยวนซ่วย 神雷之首石元帥

7 แม่ทัพสายฟ้า แม่ทัพแห่งคลื่นลม คุ้มครองการเดินทาง
ชางไห่หยงฉาวอู่หยวนซ่วย 滄海湧朝伍元帥

8 แม่ทัพสายฟ้า ฃจัดเสนียด คุ้มครองเรื่องเมตตามหานิยมและการค้าราบรื่น
เทียนเผิงถีตูอิ๋นหยวนซ่วย 天蓬提督尹元帅

9 แม่ทัพสายฟ้า ขจัดเสนียด คุ้มครองให้ปลอดภัย
หนานจี๋อูหยางอู๋หยวนซ่วย 南極烏暘吳元帥

10 แม่ทัพสายฟ้า ผู้ปราบมารขับไล่ปีศาจ
เหลยฝู่ชวีหมอผางหยวนซ่วย 雷府驅魔龐元帥

11 แม่ทัพสายฟ้า เซียนเหมยผู้ปราบภูติผีปีศาจ อวตารแห่งไท่ซ่างเหล่าจวิน
ซานอู๋เหมยเซียนจางหยวนซ่วย 三五梅仙張元帥

12 แม่ทัพสายฟ้า เทวานุภาพขจัดเสนียด
เสินเวยชวีเสียโจวหยวนซ่วย 神威驅邪周元帥

13 แม่ทัพสายฟ้า แห่งดวงดาวผู้แก้เสนียดร้อยประการ
จงเต้าป๋ายเจ่ป้าหยวนซ่วย 中斗百解霸元帥

14 แม่ทัพสายฟ้าผู้ประทานบุตร คุ้มครองหญิงมีครรภ์
จินเชว่เจี้ยนเซิงเกาหยวนซ่วย 金闕監生高元帥

15 แม่ทัพสายฟ้า ผู้ตรวจตราสายฟ้าและเทพไท่ส่วยเทพประจำปี (หัวหน้าเทพไท่โส่ยทั้งหกสิบองค์)
ตูเหลยไท่ซุ่ยอินหยวนซ่วย 都雷太歲殷元帥

16 แม่ทัพสายฟ้าแห่งขุนเขาตะวันออกผู้สอบสวนผี ปราบผีร้าย
ตงเย่ว์ขาวกุ่ยหนิงหยวนซ่วย 東嶽拷鬼寍元帥

17 แม่ทัพสายฟ้าผู้รักษากฏแห่งห้าอัสนีบาต ผู้ขจัดภูติผีร้ายและปราบปีศาจ
อู่เหลยจือฝ่าปี้หยวนซ่วย 五雷執法畢元帥

18 แม่ทัพสายฟ้าผู้กำราบอสรพิษและปราบเสนียดทั้งปวง
จิ่วหมางปาซ่าหยางหยวนซ่วย 九蟒八煞楊元帥

19 แม่ทัพสายฟ้าผู้พิทักษ์คลังพระเพลิง ปราบปรามปีศาจ ภูติ ผี ปีศาจที่ผิดศีลธรรม
เหลยเหมินฮว่อคู้จูหยวนซ่วย 雷門火庫朱元帥

20 แม่ทัพสายฟ้าแห่งความซื่อสัตย์และความกล้าหาญ (เยว่เฟย – แม่ทัพงักฮุย)
จิงจงอี้หย่งเย่ว์หยวนซ่วย 精忠義勇岳元帥

21 แม่ทัพสายฟ้า ผู้ดูแลอัสนีบาตอัคคี ขจัดมารปราบภูต ผีร้าย
เหลยถิงฮว่อปู้โก่วหยวนซ่วย 雷霆火部苟元帥

22 เเม่ทัพสายฟ้าแห่งสวรรค์ชั้นเก้าผู้ปราบมารร้าย (กวนอวี่ – เทพเจ้ากวนอู)
จิ่วเทียนเสียงหมอกวนหยวนซ่วย 九天降魔關元帥

23 แม่ทัพสายฟ้าแพทย์สวรรค์แห่งห้าอสุนี คุ้มครองสุขภาพปราบมารแห่งโรคภัยไข้เจ็บ
อู่เหลยเทียนอีถ๋าวหยวนซ่วย 五雷天醫陶元帥

24 แม่ทัพสายฟ้าทั้งห้าผู้ปราบภูติผีปีศาจ ประทับบนพยัคฆ์สีดำ
อู่เหลยเฮยฮู่หลิวหยวนซ่วย 五雷黑虎劉元帥

25 แม่ทัพสายฟ้า ผู้อารักขาทวารแห่งดวงดาวผู้ปราบปีศาจและเสนียด ผีร้ายทั้งปวง
โต๋วโข่วขุยเสินหม่าหยวนซ่วย เทพแห่งอัคคี (ฮั่วกวงต้าตี้ –  เบ๊อ๋องเอี๋ยซำเจียะงั้ง) 斗口魁神馬元帥

26 แม่ทัพสายฟ้าแห่งปรัมพิธีวิเศษอันเป็นหนึ่งเที่ยงแท้ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (จ้าวกงหมิง)
เจิ้งอีเสวียนถานจ้าวหยวนซ่วย 正一玄壇趙元帥

27 แม่ทัพสายฟ้าประจำแดนเหนือ ผู้สอบสวนภูติผี ปราบปีศาจร้าย ขจัดเสนียด
เฟิงตูขาวกุ่ยเมิ่งหยวนซ่วย 酆都拷鬼孟元帥

28 แม่ทัพสายฟ้า ระฆังไฟปราบเสนียดร้ายทั้งปวง
หลิวจินฮว่อหลิงซ่งหยวนซ่วย 流金火鈴宋元帥

29 แม่ทัพสายฟ้า ผู้บันทึกดีชั่ว และอารักขายันต์และโองการทั้งปวง ยังให้สรรพวิชาสำแดงเดช
เจิ้งอีลู่กวนเฉินหยวนซ่วย 正一籙官陳元帥

30 แม่ทัพสายฟ้า ผู้กำราบปีศาจแห่งแม่น้ำและท้องทะเล
สุยฝู่จ่านกว้ายหยางหยวนซ่วย 水府斬怪楊元帥

31 แม่ทัพสายฟ้าผู้ขจัดโรคระบาดและคุ้มครองด้านสุขภาพ
อี้หลิงจาวอู่เวินหยวนซ่วย 翊靈昭武溫元帥

32 แม่ทัพสายฟ้า กระบองบินปราบปีศาจร้าย
เฟยเจ๋เป้าอิ้งจางหยวนซ่วย 飛捷報應張元帥

33 แม่ทัพสายฟ้าผู้กำกับดูแลอัสนีบาต
ชงเซียวจู่เหลยเติ้งหยวนซ่วย 沖霄主雷鄧元帥

34 แม่ทัพสายฟ้าเหนือพิสุทธิ์แก่นอัสนีบาต
ซ่างชิงซูเหลยเฉิงหยวนซ่วย 上清樞雷程元帥

35 แม่ทัพสายฟ้าผู้พิทักษ์สระน้ำแข็งแห่งขั้วเหนือ
เป่ยจี๋ปิงฉือหลี่หยวนซ่วย 北極冰池李元帥

36 แม่ทัพสายฟ้าอัสนีบาตผู้แข็งแกร่ง (ถู่ฝู่เอวี๋ยนโซ่ว – ทิฮู้หง่วนโส่ย)
เหลยถิงเหมิ่งเย่ว์เถ่หยวนซ่วย 雷霆猛烈鐵元帥

อันดับที่ 4 : ตำหนักซานชิงเต้าจู่ (三清殿)

ซานชิงเต้าจู่
เทพเจ้าสายฟ้า
เจ้าแม่แห่งดวงดาว เต๋าหมู่

ซานชิง คือสามมหาเทพของศาสนาเต๋า ท่านเป็นสัญลักษณ์แห่ง 3 สิ่งสำคัญของชีวิต คือ ลมหายใจ หวใจ และจิตวิญญาณ องค์กลางคือ หยวนสื่อเทียนจุน หรือองค์หยกวิสุทธิ์ ผู้เป็นเง็กเซียนฮ่องเต้พระองค์แรกก่อนสละตำแหน่ง ท่านเป็นสัญักษณ์แห่งพลังจักรวาล เป็นปฐมเทวาหรือเทพองค์แรกแห่งเทพทั้งปวงถือกำเนิดขึ้นตอนจักรวาลยังไม่มีฟ้าดิน หลิงเป่าเทียนจุน หรือเหนือวิสุทธ์ เป็นผู้คิดค้นวิธีควบคุมการแปรเปลี่ยนของพลังหยินและหยาง ท่านเป็นสื่อกลางระหว่างโลกและสวรรค์ เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นมหาวิสุทธิ์ เป็นผู้รวบรวมประมวลสรรพวิชาและตำราแห่งเต๋า ท่านเป็นลมปราณอันบริสุทธิ์และประทานลมปราแห่งความเป็นมนุษย์ เต้าเต๋อเทียนจุน หรือไท่ซ่างเหล่าจวิน ผู้เขียนตำราเต๋าเต๋อจิงซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญของศาสนาเต๋า ท่านเป็นอาจารย์ของโป๊ยเซียน เมื่อเป็นมนูษย์ท่านได้รู้จักในนามมหาปราชญ์เล่าจื่อ รูปเคารพเป็นชายชราใจดี ผมและคราสีขาว มือถือพัดหรือแส้ขนจามรี

อัสนีมหาเทพแห่งสวรรค์ชั้นเก้า มหาเทพแห่งสายฟ้า ผู่ฮว่าเทียนจุน ท่านได้รับยกย่งให้เป็นบรรพจารย์แห่งอัสนีเทพ เชื่อว่าพระองค์คืออวตารของหยกพิสุทธิ์สัจจะราชา มหาเทวราชแห่งทิศใต้ ทรงปกครองเทพสายฟ้า ถือคฑาอยู่อี่สวรรณรัศมี ประทับแท่นนวหงส์สุวรรณชาดรัตนบัลลังก์ หรือประกับบนกิเลนอัคคี ท่านมีหน้าที่ตรวจตาความดีความชั่วท้งสามภพและขจัดหมู่มารเสนียดโพยภัย

พระมารดาแห่งดวงดาว เต๋าหมู่หยวนจุน หรือ เจ้าแม่ดาวกระบวยใหญ่ ท่านได้รับการยกย่องเป็นเทพีมารดรแห่งกลุ่มดาวเหนือทั้ง 7 ผู้ควบคุมความตายและกลุ่มดาวประจำทิศใต้ทั้ง 6 หรือเทพเจ้าผู้ควบคุมการเกิด เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา องค์เต๋าหมู่จะได้รับการสักการะบูชาเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ รูปลักษณ์ของท่านมักเป็นเทพสตรีนั่งบนราชรถเทียมด้วยหมูป่า 7 ตัว พระนางมีสามพักตร์ คือหน้ามนุษย์ตรงกลาง หน้ายักษ์ และหน้าหมู มีแปดกรทรงศาสตราวุธต่าง ๆ โดย 2 พระกรหลักของท่านจะถือพระอาทิตย์และพระจันทร์อยู่ในมือ

อันดับที่ 5 : เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก (狐仙堂)

เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก หูเซียน
เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก หูเซียน

เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก หรือ หลิงหูต้าเซียน ท่านเป็นเทพนารีที่ดูแลเกี่ยวกับโชคลาภ โดยเฉพาะขอลาภลอย เด่นด้านให้พรการเจรจาธุรกิจ ท่านเป็นเทพเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตามหานิยม ท่านที่ต้องการขอพรเรื่องความรัก เรื่องของเสน่ห์ ต้องมาขอพรจากเจ้าแม่เซียนจิ้งจอก ท่านยังเป็นเทพนารีแห่งการเลื่อนยศฐาบรรดาศักดิ์ การเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะข้าราชการ

ประวัติของเจ้าแม่เซียนจิ้งจอกคือท่านได้เคยมาขอความช่วยเหลือจากปรมาจารย์เทียนซือรุ่นที่ 30 ที่วิหารเทียนซือฮู้เหล็งฮ่อซาน มณฑลกังไส ให้ท่านรอดพ้นจากภัยประหารจากเทพเจ้าสายฟ้า ท่านเทียนซือได้ทรงรับเจ้าแม่จิ้งจอกและลูกสาวจิ้งจอกไว้ในการอุปการะและสั่งสอนให้บำเพ็ญธรรม เมื่อสำเร็จธรรมจึงได้รับการสถาปนาเป็นเซียนจิ้งจอกซึ่งเป็นธรรมบาลคุ้มครองเทียนซือ ปัจจุบันมีศาลเจ้าเซียนจิ้งจอกที่อารามที่เขาหลงหู่ซาน 

ปัจจุบัน เจ้าแม่เซียนจิ้งจอก เป็นไฮไลท์ที่สำคัญสำหรับผู้ที่มากราบไหว้บูชาขอพรที่อารามไท่เสวียนก้วน ผู้ที่มาขอพรมักจะได้พรอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีการบอกปากต่อปากทำให้มีผู้มาขอพรค่อนข้างมาก เจ้าแม่เซียนจิ้งจอกทรงโปรดปราน ขนมไดฟุกุ ไข่ไก่ดิบ น้ำไวน์ผลไม้ และเครื่องสำอางค์ โดยเฉพาะไข่ดิลที่มาถวาย ทางอารามไท่เสวียนก้วน ได้ร่วมทำบุญโดยนำแผงไข่ไก่จำนวนมากที่สาธุชนถวายเจ้าแม่เซียนจิ้งจอกส่งมอบให้กับมูลนิธิเด็กเพื่อเป็นการสร้างกุศลให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ

ลำดับที่ 6 : ตรีราชเสนา (後棟天公爐)

ตรีราชเสนา

ซานกวนต้าตี้ (三官大帝) ผู้เป็นใหญ่ในสามโลกตามความเชื่อศาสนาเต๋า ท่านมีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการให้สามโลกสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย เทียนกวนต้าตี้ ทรงชุดสีเหลือง ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของโลกสวรรค์ทุกชั้นฟ้า ตี้กวนต้าตี้ ทรงชุดสีแดง ท่านมีหน้าที่ดูแลโลกมนุษย์และลบล้างสิ่งชั่วร้านให้แก่มวลมนุษย์ ทางดูแลเทพเจ้าแห่งขุนเขาทั้ง 5 และเซียนมนุษย์ด้วย สุ่ยกวนต้าตี้ ทรงชุดสีฟ้าหรือดำ ท่านดูแลโลกของน้ำ เซียนที่เกิดจากน้ำ และโลกหลังความตาย

อันดับที่ 7 : ตำหนักเมี่ยวเหยียนกง (妙嚴宮)

ตำหนักเมี่ยวเหยียนกง

ตำหนักเมี่ยวเหยียนกง เป็นสถานที่เก็บอัฐิของสาธุชน คำว่า “เมี่ยว” หมายความว่า วิเศษดีงาม, “เหยียน” หมายความว่าอลังการตระการตา และ “กง” หมายถึงวิหารหรือสถูป เมื่อรวมความหมายคือ วิเศษตระการมหาสถูป ซึ่งเป็นชื่อวังของ ไท่อี่จิ้วขู่เทียนจุน ซึ่งเป็นประธานในตำหนักเมี่ยวเหยียนกง โดยมีความเชื่อว่าพระองค์ท่านคือมหาเทพผู้ขจัดความทุกข์ในศาสนาเต๋า อาคารนี้เป็นสุดยอดฮวงจุ้ยในการเก็บอัฐิด้วยฮวงจุ้ยเมืองน้ำแปดทิศ โดยน้ำล้อมรอบตรงกับตำราฮวงจุ้ยในลักษณะเข็มขัดหยก และมีชัยภูมิคล้ายเต่าซึ่งเป็นชัยภูมิแห่งความอายุยืน

นักพรตนิกายเจิ้งอี อารามไท่เสวียนก้วน

อารามไท่เสวียนก้วน

อารามไท่เสวียนก้วน นครชัยศรี

คลิปการแสดงกังฟูในพิธีเปิดอารามไท่เสวียนก้วน

คลิปการแสดงมวยจีนเส้าหลิน เนื่องในวันเปิดอารามไท่เสวียนก้วน แสดงด้วยครูโรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว IMAC Dojo ลาดพร้าว 101 โดยการแสดงเพื่อถวายปรมาจารย์จากครู 4 ท่าน ปัญญวัฒน์ ศุภพิทักษ์พงษ์ (ครูเคน), ภูริวัจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์ (ครูริว), ธนะโรจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์ (ครูเรน) และ พิมนภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์ (ครูมิเชล) ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 22:00 – 24:00 น.

ภาพบรรยากาศการเปิดอารามไท่เสวียนก้วน

ภาพถ่ายบรรยากาศในวันเปิดอารามไท่เสวียนก้วน ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถ่ายภาพโดย ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ (เจ้าของบริษัท ลักษมีรุ่ง จำกัด และ โรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว IMAC Dojo) ขอสงวนสิทธิ์ภาพถ่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของศาสนาเต๋าและเป็นประโยชน์สาธารณะ ห้ามนำภาพไปใช้ตัดต่อที่นำความเสียหายกับศาสนาหรืออารามโดยเด็ดขาด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *